30 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ความคิดของผู้หญิงคุณไม่ต้องเดา 

Don’t guess what women think.

女人的心思你别猜。

Nǚ rén de xīn sī nǐ bié cāi.คุณจะคิดเรื่องดีๆของฉันไมได้เลยหรือไง 

Don’t jinx me!

你就不能想点我好吗?

Nǐ jiù bù néng xiǎng diǎn wǒ hǎo ma?ฉันเก็บหน่วยกิตได้หมดแล้ว 

I’ve completed my credit.

我是学分修满了。

Wǒ shì xué fēn xiū mǎn le.คุณคิดจะรมควันใครให้ตายกันน่ะ 

You’re killing me.

想熏死谁啊你。

Xiǎng xùn sǐ shéi a nǐ.เลิกแขวะได้แล้ว 

Stop teasing.

别吐槽了。

Bié tǔ cáo le.💂💂💂💂💂ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถ้าอย่างนั้น พวกคุณก็อย่ามาบังคับให้ฉันต้องลงมือนะ 那你们就不要逼我发动。 Nà nǐ men jiù bù yào bī wǒ fā dòng. ดูคุณสิ ทำไมถึงชอบถามอะไรที่ทำให้...