28 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 วันนี้ควบคุมสติไม่ได้ 

I lost control today.

今天失控了。

Jīn tiān shī kòng le.อย่าลืมตะโกนให้คอแตกเลยนะ 

Don’t forget to cheer loudly!

记得喊破喉咙。

Jì dé hǎn pò hóu lóng.ในที่สุดก็ได้พูดในสิ่งที่ต้องการอย่างเต็มที่ 

You can finally speak your mind.

终于可以畅所欲言了。

Zhōng yú kě yǐ chàng suǒ yù yán le.เอาคำพูดที่ตัวเองต้องการ พูดออกมาให้หมด 

About everything you want.

把自己想说的话。全都说出来。

Bǎ zì jǐ xiǎng shuō de huà. Quán dōu shuō chū lái.เธอหน้าบาง อย่าล้อเล่นเลยนะ 

She is really shy, cut it out!

小孩脸皮薄,别闹了!

Xiǎo hái liǎn pí bó, bié nào le!คุณก็คอยยอมความเจ้าอารมณ์ของฉันมาตลอด 

You always put me before yourself.

你总是在迁就于我的喜怒哀乐。

*喜怒哀乐 Xǐ nù āi yuè  อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป (ไม่ว่าจะเป็นความดีใจ ความโกรธ ความเศร้าโศก และความสุข)🍄🍄🍄🍄🍄ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  เขาก็ดูขยันมากไม่ใช่เหรอ 他不是挺努力的吗? Tā bù shì tǐng nǔ lì de ma? อารมณ์ไม่ดีขนาดนี้แต่กระเพาะก็ยังดีอยู่นะ 心情这么差,胃口倒挺好。 Xīn qín...