3 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พวกคุณสองคนยังติดต่อกันอยู่ใช่ไหม 

Are you two still in contact?

你们俩是不是还有联系?

men liǎ shì bú shì hái yǒu lián xì?

 

ทุกคนรังเกียจเขาหมดเลย 

Everyone hates him.

大家都嫌弃他。

Dà jiā dōu xián qì tā.

 

เห็นพวกเราก็ไม่ค่อยยิ้ม 

He didn’t even smile when he met us.

见我们也没什么笑脸。

Jiàn wǒ men yě méi shén me xiào liǎn.

 


ยังมีคนรังเกียจเขาด้วยเหรอ 

People hate him?

还有人会嫌弃他呀?

Hái yǒu rén huì xián qì tā ya?

 


ชัวร์เมื่อไหร่พากลับไปแน่  

You’ll meet her one day.

定了肯定带回来。

Dìng le kěn dìng dài huí lái

 


ในเมื่อพวกเธอเลิกกันแล้ว ก็ไม่ต้องไปมาหาสู่กันอีกแล้ว 

Since you two broke up, don’t contact each other anymore.

你们俩既然分手了。就不要再来往了。

Nǐ men liǎ jì rán fēn shǒu le. Jiù bú yào zài lái wǎng le.
🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...