29 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


หลายปีแล้วแกยังไม่เปลี่ยนเลยนะ 

You haven't changed all these years!

这么些年你一直没变啊!

Zhè me xiē nián nǐ yì zhí méi biàn a!

*这么些 

Zhè me xiē  

มากขนาดนี้ ;หลายครั้งนี้ฉันทุ่มสุดตัว 

This time I am freaking out.

这次我已经豁出去了。

Zhè cì wǒ yǐ jīng huō chū  le.

*豁出去 

Huō chū qù  

เทหมดหน้าตักทุ่มสุดตัว
ฉันยอมเอาชีวิตทุ่มแบบสุดตัวเพื่อการสอบครั้งนี้

I slogged my guts out for the exam.

我为这次考试命都豁出去了。

Wǒ wèi zhè cì kǎo shì mìng dōu huō chu qù le. ไปโกรธคนแบบนี้มันคุ้มไหม 

Is it okay to be angry with this kind of person?

跟这种人生气犯得上吗?

Gēn zhè zhǒng rén shēng qì fàn de shàng ma?

*犯得上 

Fàn de shàng 

คุ้ม(มักใช้ในการถามกลับ)

 


เขากำลังโมโห ไม่ฟังคำอธิบายของคุณหรอก

He's hopping mad now and won't listen to your explanation. 

他正在火头上,听不进你的解释。

Tā zhèng zài huǒ tóu shàng, tīng bú jìn nǐ de jiě shì.

*火头上 

Huǒ tóu shàng 

โมโห (อยู่ในกองไฟ)

 


พวกเขาทั้งสองทะเลาะกันซะแล้ว 

The two are at odds with each other. 

两人闹意见了。

Liǎng rén nào yì jiàn le. 

*闹意见 

Nào yì jiàn 

โต้เถียงกัน; ทะเลาะกันพวกเขาโต้เถียงกันในที่ประชุม 

They got into disputes at the meeting. 

他们在会上闹起了意见。

Tā men zài huì shàng nào qǐ le yì jiàn.ช่างเป็นความคิดที่ฉลาดหลักแหลมเสียนี่กระไร 

What a brilliant idea!

多聪明的主意!

Duō cōng míng de zhǔ yì!

 

 

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...