30 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ไม่ว่ายังไงพวกเราควรจะรู้จักกันไว้ 

That’s why we should have more contact with each other.

要不怎么说大伙得多多接触呢。

Yào bù zěn me shuō dà huǒ děi duō duō jiē chù ne.ครั้งแรกก็อาจจะรู้สึกแปลกหน้า ครั้งที่สองนั้นก็จะ

สนิทกันเอง

First time strangers, second time friends.

一回生,二回熟。

Yī huí shēng, èr huí shóu.ฉันเดินเองได้ตรงน่า 

I can walk in a straight line.

我自己走直线。

Wǒ zì jǐ zǒu zhí xiàn.เขาสูงเกินมาตรฐานไปนะ 

He is way too perfect.

他超规格了。

Tā chāo guī gé le.พวกเราเอื้อมไม่ถึงหรอก 

It’s too high for us to meet.

我们高攀不起。

Wǒ men gāo pān bù qǐ.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...