7 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณอย่าเอาแต่ยิ้มสิ คุณพูดอะไรหน่อยสิ  Don’t just smile. Say something!

你别光笑,你倒是说话呀!

Nǐ bié guāng xiào, nǐ dǎo shì shuō huà ya!

 

พี่ชาย คุณน่ะตกอับจนถึงขั้นกินของพวกนั้นแล้ว คุณก็อย่าเลยนะ Dude, if you only have enough money to buy snack like that, save your money.

大哥,你都沦落了。到吃那些东西了,你就别来了。

Dà gē, nǐ dōu lún luò le. Dào chī nà xiē dōng xī le, nǐ jiù bié lái le.

 

ลูกผู้ชายปกติมีแต่งกกับตัวเอง ไม่งกกับเพื่อนโอเคไหม  Listen, a real man doesn’t spend money on himself, he treats his friends, okay?

爷们通常都是省自己,不省朋友,好吗?

Yé men tōng cháng dōu shì shěng zì jǐ, bù shěng péng yǒu, hǎo ma?

 

พวกผู้ชายมักชอบทำเรื่องให้สุดๆแบบนั้นใช่ไหม  Do you guys really like to burn your bridges when you leave?

是不是你们男的 都喜欢把事情那么绝?

Shì bú shì nǐ men nán de dōu xǐ huān bǎ shì qíng nà me jué?

 

แต่ถ้าคุณมีเงินเหลือล่ะก็คืนเงินให้ฉันนิดหนึ่งได้เปล่า  But if you have extra cash, can you pay me back?

但是,你有闲钱的话,能不能还我一点呢?

Dàn shì, nǐ yǒu xián qián de huà, néng bù néng huán wǒ yì diǎn ne?

 

คุณให้ฉันยืมเงินอีกหน่อยได้ไหม Could you lend me some more money?

你能不能再借我一点钱?

Nǐ néng bù néng zài jiè wǒ yì diǎn qián?💖💖💖💖💖💖💖💖💖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถ้าอย่างนั้น พวกคุณก็อย่ามาบังคับให้ฉันต้องลงมือนะ 那你们就不要逼我发动。 Nà nǐ men jiù bù yào bī wǒ fā dòng. ดูคุณสิ ทำไมถึงชอบถามอะไรที่ทำให้...