30 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 สมแล้วที่เป็นพวกหัวกะทิ  

You are a straight A student.

不愧是学霸。

Bú kuì shì xué bà.ฉันเป็นคนงกมากๆ 

I’m penny-pinching.

我这人锱铢必较。

Wǒ zhè rén zī zhū bì jiào.

*锱铢必较  zhū bì jiào คนงก
เมื่อคืนภาพฉันตัดไปเลย ฉันกลับมาได้ยังไงยังไม่รู้

เลย 

I even forget how I came back.

我怎么回来的 我都不知道。

Wǒ zěn me huí lái de wǒ dōu bù zhī dào.เพราะงั้นฉันถึงรู้ไงว่าคุณดื่มเหล้าจนแฮงค์ 

That’s why I know you may feel bad after drinking.

所以我才知道你喝酒难受。

Suǒ yǐ wǒ cái zhī dào nǐ hē jiǔ nán shòu.ฉันรู้สึกว่าคุณเป็นคนอันตรายมากๆ 

I think you are a dangerous person.

我觉得你特别危险。

Wǒ jué dé nǐ tè bié wéi xiǎn.💘💘💘💘

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...