15 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ไม่มีเรื่องร้อนใจไม่ถ่อไปวัด Well fancy seeing you here.

无事不登三宝殿。

Wú shì bù dēng sān bǎo diàn.

 

เด็กน้อยจะมาล้วงความลับทางธุรกิจเหรอ Little girl, you shouldn’t ask so many questions.

小孩子家,打听什么商业机密。

Xiǎo hái zi jiā, dǎ tīng shén me shāng yè jī mì.

*商业机密 Shāng yè jī mì ความลับทางธุรกิจ; ความลับทางการค้า

 

อีกไม่นานเดี๋ยวคุณก็รู้เอง You’ll know soon enough.

你很快就知道了。

Nǐ hěn kuài jiù zhī dào le.

 

คุณบอกฉันตอนนี้ ฉันก็จะรู้เร็วขึ้น Tell me now, so I don’t have to wait.

你现在跟我说,我就更快知道了。

Nǐ xiàn zài gēn wǒ shuō, wǒ jiù gèng kuài zhī dào le.

 

ห้ามอู้เด็ดขาด You should always be alert.

一刻不能松懈。

Yí kè bù néng sōng xiè.

*松懈 Sōng xiè  คลาย ;ผ่อนคลาย ;ลดความพยายามหรือลดความสนใจ

 

ก็มีความขมขื่นเล็กน้อย It was just a little bit depressing.

就是有一点辛酸。

Jiù shì yǒu yì diǎn xīn suān.

*辛酸 Xīn suān ความทุกข์ทรมาน ;ความเจ็บปวดรวดร้าวใจ💗💗💗💗💗💗💗💗💗
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...