1 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 วัยทองหรือไง 

Menopause, huh?

更年期了是吗?

Gēng nián qī le shì ma?คุณน่ะสิวัยทอง 

You are menopausal.

你才更年期呢。

Nǐ cái gēng nián qī ne.เขาอาจจะมีธุระออกไปข้างนอกมั้ง 

He must be busy.

他可能有事出去了吧。

Tā kě néng yǒu shì chū le ba.ต่อไปก็อย่าเอาแต่ใจอีกเลยนะ 

Don’t be such a petulant anymore.

以后,你别再耍小性子了。

hòu, nǐ bié zài shuǎ xiǎo xìng zi le.ไม่ได้ จะพุ่งเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้ 

No, I can’t just go over there.

不行,不能这么冲过去。

xíng, bù néng zhè me chōng guò qù.💖💖💖💖💖💖💖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...