20 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ดูเหมือนว่าโรคหอบของคุณจะหายดีแล้ว 

It seems that your asthma has been cured.

看来你的哮喘病已经好了。

Kàn lái nǐ de xiāo chuǎn bìng yǐ jīng hǎo le.เขาก็แค่ยังทำใจไม่ได้ก็เท่านั้นเอง 

He just doesn’t figure it out for now.

他就是一时半会儿没有反应过来。

Tā jiù shì yì shí bàn huìr méi yǒu fǎn yìng guò lái.เอารถด่วนทอดที่หนึ่ง 

Fired bamboo worm, please.

来个炸竹虫。

Lái gè zhà zhú chóng.ผัดดักแด้ 

Stir-fried silkworm chrysalis.

炒蚕蛹。

Chǎo cán yǒng.ตั๊กแตนทอด 

Roasted grasshoppers.

烤蚂蚱。

Kǎo mà zhà.🌿🌿🌿🌿🌿🌿
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...