20 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 วันนี้เรื่องร้ายๆกลายเป็นเรื่องดีๆ 

Today is a blessing in disguise.

今天真是塞翁失马。

Jīn tiān zhēn shì sài wēng shī mǎ.

*塞翁失马

Sài wēng shī mǎ 

อุปมาถึง บางครั้งเรื่องไม่ดีก็สามารถกลับกลายเป็นเรื่องดี; เรื่องดีก็สามารถกลับกลายเป็นเรื่องไม่ดีได้ฉันมีความสามารถระดับไหน ฉันรู้ชัดเจนดี 

I know exactly what level I am.

我自己是什么水平我很清楚。

Wǒ zì jǐ shì shén me shuǐ píng wǒ hěn qīng chǔ.และฉันก็รู้ว่าความแตกต่างระหว่างฉันกับเขาคืออะไร 

I also know the gap between me and her.

我也知道我跟人家的差距是什么?

Wǒ yě zhī dào wǒ gēn rén jiā de chā jù shì shén me?

*差距

Chā jù 

ระยะความต่าง ;ความแตกต่างคุณรู้ไหมว่าฉันก็เคยเป็นเหมือนคุณ 

You know what, I used to think likewise

你知道吗我曾经跟你一样。

Nǐ zhī dào ma wǒ céng jīng gēn nǐ yí yàng.ลังเลว่าคนสองคนแตกต่างกันมากเกินไปหรือเปล่า 

Hesitating because of the gaps between two lovers.

也会犹豫两个人是不是差距太大。

Yě huì yóu yù liǎng gè rén shì bú shì chā jù tài dà.ฉันแค่เห็นว่าเจ้าคิงคองนั่น หน้าตาเหมือนคุณมากเลย 

I just feel that the King Kong looks a little bit like you.

我就是看那个金刚跟你长得有点像。

Wǒ jiù shì kàn nà gè jīn gāng gēn nǐ zhǎng dé yǒu diǎn xiàng.

 

 

 💘💘💘💘💘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...