16 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 คุณกินยาผิดหรือไง คุณถึงได้ช่วยพูดแทนเขา 

Did you take the wrong medicine to speak for him?

你吃错药了,你替他说话?

Nǐ chī cuò yàob le, nǐ tì tā shuō huà?ฉันไม่ได้เปราะบางขนาดนั้น 

How can I be that delicate?

哪有那么娇贵?

Nǎ yǒu nà me jiāo guì?

*娇贵

Jiāo guì 

ถูกโอ๋จนเปราะบางหรือบอบบางจากสิ่งที่คุณพูดเพิ่งอธิบายไปเมื่อกี้ 

From your description of me just now.

从刚才你对我的描述当中。

Cóng gang cái nǐ duì wǒ de miáo shù dāng zhōng.ฉันรู้สึกได้นิดหน่อยว่า คุณสร้างภาพลักษณ์ให้ฉันดูดีเกินไป 

I can feel that you have imagined a better me.

我些许能感受到你对我的形象有一些美化。

Wǒ xiē xǔ néng gǎn shòu dào nǐ duì wǒ de xíng xiàng yǒu yì xiē měi huà.

*美化

Měi huà 

ทำให้สวยงามถ้าอย่างนั้นให้ฉันทำความดีหักล้างความผิดได้ไหม 

Shall I make amends?

要不然我将功赎罪?

Yào bù rán wǒ jiāng gōng shú zuì?

*将功赎罪

Jiāng gōng shú zuì 

ทำความดีหักล้างความผิด🌳🌳🌳🌳🌳
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...