4 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 คุณระแวงฉันขนาดนี้ 

You’re being vigilant.

你这么提防着我。

Nǐ zhè me dī fang zhe wǒ.ฉันไม่ได้ระแวงคุณนะ

I’m not being vigilant at all.

我真的没有提防你。

Wǒ zhēn de méi yǒu dī fang nǐ.เขาคงอยากจะหลบหน้าฉันเสียมากกว่า 

He can’t wait to avoid me.

他躲我还来不及。

Tā duǒ wǒ hái lái bù jí.แล้วจะเรียกฉันมาทำไม 

Why did you ask me to come over?

你还叫我过来干嘛?

Nǐ hái jiào wǒ guò lái gàn ma?คุณรู้ไหมว่าจะได้เงินค่านายหน้าไปเท่าไหร่ 

Do you know how much commission he can get?

你知道能拿多少佣金吗?

Nǐ zhī dào néng ná duō shǎo yōng jīn ma?
🌾🌾🌾🌾🌾


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...