20 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 因为你看起来象个有分寸的人。

Yīn wèi nǐ kàn qǐ lái xiàng gè yǒu fèn cùn de rén.

เพราะคุณดูเหมือนเป็นคนดี

*分寸

Fēn cùn บันยะบันยัง(หมายถึงการพูดหรือการกระทำมีความเหมาะสมหรือมีขอบเขต)我喜欢有礼貌、有分寸的男孩子。

Wǒ xǐ huān yǒu lǐ mào, yǒu fèn cùn de nán hái zi.

ฉันชอบคนที่สุภาพและมารยาทดี他把声音提高,好引起大家的注意。

Tā bǎ shēng yīn tí gāo, hǎo yǐn qǐ dà jiā de zhù yì.

เขาแกล้งทำให้เสียงดังขึ้นเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเกิดความสนใจ他不是故意不理你,是没有看见你。

Tā bù shì gù yì bù lǐ nǐ, shì méi yǒu kàn jiàn nǐ.

เขาไม่ใช่แกล้งไม่สนใจคุณ แต่เป็นเพราะว่าเขาไม่เห็นคุณจริงๆ但是我不能和你分担我的问题。

Dàn shì wǒ bù néng hé nǐ fēn dān wǒ de wèn tí.

แต่ฉันไม่สามารถทำให้คุณมีปัญหาได้

*分担 

Fēn dān 

แบ่งกันรับผิดชอบ💗💗💗💗💗
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...