2 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


กินของยังเลอะหน้าอยู่เลย 

There’s something on your face.

吃东西还能沾脸上。

Chī dōng xī hái néng zhān liǎn shàng.ไม่รับสินบนใดๆทั้งนั้น 

I never received a reward without making a merit. 

无功不受禄。

Wú gōng bù shòu lù.ไม่มีอะไรเล็ดลอดสายตาคุณไปได้เลย 

What cannot escape your eyes.

真是什么都逃不过你的眼睛。

Zhēn shi shén me dōu táo bú guò nǐ de yǎn jīng.ท่าทางคุณจะทำดีผิดคนแล้วนะ

Is it your first time to be an apple-polisher?

看来你是献错爱心了。

Kàn lái nǐ shì xiàn cuò ài xīn le.มันก็แค่ลดจากโทษตายเป็นอภัยโทษ  

It is nothing more than the death penalty to be suspended.

无非是死刑变死缓。

Wú fēi shì sǐ xíng biàn sǐ huǎn.💗💗💗💗💗💗
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...