4 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 你不能以外表来判断一个人。

Nǐ bù néng yǐ wài biǎo lái pàn duàn yī gè rén.

คุณจะตัดสินคนๆหนึ่งว่าดีหรือไม่ดีแค่ภายนอกไม่ได้他话也不说,坐在那发呆。

Tā huà yě bù shuō, zuò zài nà fā dāi.

เขาไม่พูดสักคำเอาแต่นั่งเหม่อลอยอยู่ที่นั่น把这件事公开出去。

Bǎ zhè jiàn shì gōng kāi chū qù.

เปิดเผยเรื่องนี้ออกไป他不知什么时候溜了。

Tā bù zhī shén me shí hòu liū le.

ไม่รู้ว่าเขาโกยอ้าวไปตั้งแต่เมื่อไหร่

 Liū โกยอ้าวแอบหนีไป ;ดอดหนีไป
洋溢友好的感情。

Yáng yì yǒu hǎo de gǎn qíng.

เปี่ยมล้นไปด้วยความรู้สึกที่เป็นมิตร

洋溢 Yáng yì  (อารมณ์ บรรยากาศ)เปิดออกมาอย่างเต็มที่คึกคัก ;เต็มเปี่ยม ;เปี่ยมล้น(ไปด้วย)
他漫不经心地回答。

Tā màn bù jīng xīn de huí dá.

เขาตอบอย่างไม่สนใจใยดี

漫不经心 Màn bù jīng xīn ไม่สนใจใยดี;  เรื่อยเปื่อย

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...