29 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ก็คือไม่ว่าใครจะจากไปเราก็ต้องใช้ชีวิตดีๆต่อไป 

Is to live well not matter who leaves.

就是不管离开谁,都要好好地过下去。

Jiù shì bù guǎn lí kāi shéi, dōu yào hǎo hǎo de guò xià qù.รู้เรื่องทุกอย่างจากปากคนอื่น ความรู้สึกที่รับรู้ทีหลังมันเป็นยังไงบ้างหล่ะ 

How does it feel to know everything from others?

所有事情都从别人口中得知,之后后觉的感觉怎么样?

Suǒ yǒu shì qíng dōu cóng bié rén kǒu zhōng dé zhī, zhī hòu hòu jué de gǎn jué zěn me yàng?พวกคุณยังรังแกคนที่อ่อนแอกว่าด้วยเหรอ 

Are you bullying the weak by being strong?

还以大欺小啊你们?

Hái yǐ dà qī xiǎo a nǐ men?คุณหยุดทำตัวเหมือนเผด็จการที่บ้าอำนาจสักทีได้ไหม 

Can you stop acting like a tyrant?

你能不能别像个暴君一样。

Nǐ néng bù néng bié xiàng gè bào jūn yí yàng.

*暴君

Bào jūn 

เผด็จการที่บ้าอำนาจ; ทรราช🍂🍂🍂🍂
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...