14 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


หรือไม่งั้นฉันก็ย้ายบ้านอีกทีซะเลย 

Otherwise, I move to another house.

要不然我再搬个家算了。

Yào bù rán wǒ zài bān gè jiā suàn le.คุณสองคนต้องมีเวรมีกรรมต่อกันแน่เลย 

Doomed love definitely exists between you two.

你们俩绝对是有孽缘。

Nǐ men liǎ jué duì shì yǒu niè yuán.เวรกรรมก็เปลี่ยนเป็นวาสนาได้นี่นา 

Doomed love can also become a good marriage.

孽缘也可以变成良缘。

Niè yuán yě kě yǐ biàn chéng liáng yuán.นี่นะเรียกว่าวิญญาณตามติดไม่เลิกรา 

He appeared everywhere I went.

这叫阴魂不散。

Zhè jiào yīn hún bú sàn.ดูเหมือนความใจดีของฉันเอามาใช้ผิดที่แล้ว 

It seems that I’m redundant.

看来我这善心是发错地方了。

Kàn lái wǒ zhè shàn xīn shì fā cuò dì fāng le.🍅🍅🍅🍅🍅
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    มองดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนได้เรื่องได้ราว   He’s not a good man. 一看就不是什么正经的孩子。 Yī kàn jiù b ú shì shén me zhèng jīng de hái zi. ...