24 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 คนอย่างคุณจะบอกว่าเป็นพวกเก็บอาการ 

You look deep.

你这人说你深沉嘛。

Nǐ zhè rén shuō nǐ shēn chén ma.แต่บางทีก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไร 

But sometimes you’re simple.

有时候又很简单。

Yǒu shí hòu yòu hěn jiǎn dān.ตั้งใจปล่อยข่าว 

They leaked the news deliberately.

故意泄露消息。

yì xiè lòu xiāo xi.
ฉันคิดว่าไม่มีเงินน่ากลัวที่สุด 

I think no money is the scariest.

我觉得没钱最恐怖。

Wǒ jué dé méi qián zuì kǒng bù.หลังจากที่เจ็บช้ำมาก็แสร้งทำเป็นเข้มแข็งเกินใครจะเปรียบได้ 

You like to pretend to be so strong after getting injured.

受了伤之后呢,就装的无比坚强。

Shòu le shāng zhī hòu ne, jiù zhuāng de wú bǐ jiān qiáng.

 


🍀🍀🍀🍀🍀


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...