20 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 他过于拘泥小节。

Tā guò yú jū nì xiǎo jié.

เขาเห็นแก่เรื่องหยุมๆหยิมๆมากเกินไป懒洋洋地坐着等他。

Lǎn yang yáng de zuò zhe děng tā.

นั่งแกร่วรอเขา无聊地躺在家里。

Wú liáo de tǎng zài jiā lǐ.

นั่งแกร่วอยู่ที่บ้าน他说话很有分寸。

Tā shuō huà hěn yǒu fèn cùn.

เขารู้ว่าควรไม่ควรพูดอะไร

*分寸

Fēn cùn 

บันยะบันยัง(หมายถึงการพูดหรือการกระทำมีความเหมาะสมหรือมีขอบเขต)
🍄🍄🍄🍄🍄
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...