20 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ไปไม่ลาไม่ใช่นิสัยที่ดีนะ 

Leaving without saying goodbye is not a good habit.

不告而别可不是好习惯。

Bú gào ér bié kě bú shì hǎo xí guàn.ตอนแรกคุณไปอย่างไร้เยื่อใยขนาดนั้น แล้วกลับมาทำไม 

You left so decisively then. Why are you back now?

你当初走得这么决绝。回来干嘛?

Nǐ dāng chū zǒu dé zhè me jué jué. Huí lái gàn ma?คุณมาหาเรื่องหรือไง 

You must be out of your mind.

你是来找碴儿的?

Nǐ shì lái zhǎo chár de?

*找碴儿

Zhǎo char 

หาความจริง; หาจุดบกพร่อง ;พื้นฝอยหาตะเข็บฉันคือคนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเปล่า 

Am I an idler?

我是闲杂人等吗?

Wǒ shì xián zá rén děng ma?

*闲杂

Xián zá 

(บุคคล)ที่ไม่มีตำแหน่งประจำซาดิสก์เกินไปแล้ว So abusing!

太虐了!

Tài nüè le!💗💗💗💗💗
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...