16 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 แถมยังคุมอารมณ์ได้เก่งมากด้วย 

And very patient.

而且还很沉得住气。

Ér qiě hái hěn chén dé zhù qì.ฉันแค่ไม่อยากมีฉายาที่มากไปกว่านี้แล้ว 

I just don’t want to get more nicknames.

我就只是不想再被起更多外号了。

Wǒ jiù zhǐ shì bù xiǎng zài bèi qǐ gēng duō wài hào le.

*外号

Wài hào 

ฉายาชายเก็บแต้ม 

Philatelic Man.

集邮男。

yóu nán.เปลี่ยนความทุกข์เป็นความหิว 

Turn grief into appetite.

化悲痛为食欲。

Huà bēi tòng wèi shí yù.รักง่ายหน่ายเร็ว 

Fast Fooder

速食客。

Sù shí kè.🌼🌼🌼🌼🌼
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...