22 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


มีแฟนแล้วลืมเพื่อนรักไปเลยงั้นเหรอ 

Forget your sister after having boyfriend?

有了男朋友就忘了姐妹了?

Yǒu le nán péng yǒu jiù wàng le jiě mèi le?ป้องกันขนาดนี้แล้วยังเรียกว่าไม่เป็นห่วงอีกเหรอเนี่ย 

How can you say you’re not worried under such strict rules?

这严防死守的还叫不担心呢?

Zhè yán fáng sǐ shǒu de hái jiào bù dān xīn ní?

*严防

Yán fáng 

ป้องกันอย่างแน่นหนา


*死守

Sǐ shǒu 

ปกป้องสุดชีวิตเรื่องทั้งหมดในอดีตมันได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆ 

Everything in the past really happened.

过去的一切都真实发生过。

Guò qù de yí qiè dōu zhēn shí fā shēng guò.การบอกว่าลืมต่างหากที่เป็นการหลอกทั้งตัวเองและคนอื่น 

It’s deceiving myself if I say I’ve forgotten.

说忘了才是自欺欺人。

Shuō wàng le cái shì zì qī qī rén.ความหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความผูกพันในอดีต คือการทำให้ฉันรู้ว่าจะทะนุถนอมคนที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างไร  

The vital significance of the past relationship is teaching me how to cherish the present.

过去的感情最大的意义是让我学会了如何去珍惜眼前人。

Guò qù de gǎn qíng zuì dà de yì yì shì ràng wǒ xué huì le rú hé qù zhēn xī yǎn qián rén.

 🍁🍁🍁🍁🍁
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...