22 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ดูท่าคุณหนีรอดไปได้อีกแล้ว 

It seems you live to tell the tale again.

看来你又逃过了一劫。

Kàn lái nǐ yòu táo guò le yì jié.ฉันไม่มีทางประนีประนอมแน่นอน 

I won’t give in.

我不会妥协的。

Wǒ bù huì tuǒ xié de.

*妥协

Tuǒ xié 

การประนีประนอมฉันจะคอยดูว่าคุณจะประนีประนอมไหม 

Give in or not?

我看你妥不妥协?

Wǒ kàn nǐ tuǒ bù tuǒ xié?ฉันยังไม่ได้ออกแรงเลยนะ 

I haven’t even made the effort yet.

我还没使劲呢。

Wǒ hái méi shǐ jìn ne.ดังนั้นฉันเลยอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้ให้ได้ 

So I want to be a better man.

所以我想成为一个更好的人。

Suǒ yǐ wǒ xiǎng chéng wéi yí gè gèng hǎo de rén.🌺🌺🌺🌺🌺
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...