2 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ผู้ชายที่ดีที่สุดในโลก 

The best man in the world.

什么天下第一好男人。

Shén me tiān xià de yī hǎo nán rén.
ไม่งั้นก็พูดอ้อมๆ 

How if you tell them tactfully?

要不委婉的说?

Yào bù wěi wǎn de shuō?
พูดอ้อมๆ เหรอ 

Tactfully?

委婉的说?

Wěi wǎn de shuō?
ไอคิวต่ำ ไม่มียารักษา 

That’s how a person of low EQ looks like.

低情商,没得救。

Dī qíng shāng, méi dé jiù.
เขาเอาเงินหนีไปด้วย

He ran away with money.

他把钱卷跑了。

Tā bǎ qián juǎn pǎo le.

💖💖💖💖💖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...