22 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 คุณเคยได้ยินไหม คำพูดที่ฟังดูฉลาดมันน่าเบื่อ  

Have you heard that it would be a little boring if you’re too smart?

你有没有听说过特别聪明的话会有点无聊?

Nǐ yǒu méi yǒu tīng shuō guò tè bié cōng míng de huà huì yǒu diǎn wú liáo?หรือแสร้งทำเป็นว่าทั้งหมดไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น 

Or you are pretending that it’s never happened.

还是能装作一切都没发生过。

ishì néng zhuāng zuò yí qiè dōu méi fā shēng guò.พูดใส่อารมณ์แบบนั้นพิสูจน์ได้ว่าคุณยังไม่ปล่อยวาง 

Angry words only prove that you are not over it.

说气话只能证明你还没有放下。

Shuō qì huà zhǐ néng zhèng míng nǐ hái méi yǒu fàng xià.ในเมื่อคุณเป็นเหยื่อของฉันแล้ว ไม่เลือกไม่ได้ 

Since you’ve been my boyfriend. You have to make a choice.

你既然已经上了我的贼船。不选都不行。

Nǐ j ìrán yǐ jīng shàng le wǒ de zéi chuán. Bù xuǎn dōu bù xíng.

*上了贼船

Shàng le zéi chuán 

อุปมาว่า เมื่อหลงเข้ามาแล้วก็ยากที่จะหลุดพ้นนี่คุณฟังไม่ออกเหรอว่าฉันปฏิเสธคุณอยู่ 

Can’t you hear my rejection?

你难道听不出我在拒绝你吗?

Nǐ nán dào tīng bù chū wǒ zài jù jué nǐ ma?💕💕💕💕💕
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...