2 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


หรือว่าคุณไม่บริสุทธิ์ใจ 

What are you worrying about?

难不成你很心虚?

Nàn bù chéng nǐ hěn xīn xū?คุณว่างขนาดนี้ 

Why are you so idle?

你这么闲?

Nǐ zhè me xián?มีให้กินก็บุญโขแล้ว 

Don’t be so picky.

有的吃就不错了。

Yǒu de chī jiù bú cuò le.สอนไม่รู้จักจำ 

One cannot make a silk purse out of a sow’s ear.

孺子不可教。

Rú zǐ bù kě jiāo.ไม่ค่อยเข้าใจแต่เที่ยวไปกำหนดนิยามมั่วซั่วเนี่ยนะ

If you don’t know me, why do you judge me

不了解就随便下定义?

Bù liǎo jiě jiù suí biàn xià ding yì?
🌼🌼🌼🌼🌼
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...