28 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ยังไงซะปัญหาทุกเรื่องก็ต้องมีทางออกแน่นอน 

There will always be a solution to everything.

所有的事情总会有解决办法的。

Suǒ yǒu de shì qíng zǒng huì yǒu jiě jué bàn fǎ de.นี่พ่อฉันเริ่มให้ท้ายลูกเขยแล้ว

My dad is now partial to his son-in-law.

我爸这就开始向着女婿了。

Wǒ bà zhè jiù kāi shǐ xiàng zhe nǚ xù le.ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ผลลัพธ์ก็มีแต่จะเป็นแบบนี้ 

If we can’t solve it quickly, this is the only way.

如果无法快速解决,只能是这么个结果。

Rú guǒ wú fǎ kuài sù jiě jué, zhǐ néng shì zhè me gè jié guǒ.เพราะตอนนี้ฉันมีคนในครอบครัวคอยหนุนหลังแล้ว 

Because I have family at my back now.

因为我现在有家人撑腰了。

Yīn wèi wǒ xiàn zài yǒu jiā rén chēng yāo le.

*撑腰

Chēng yāo 

สนับสนุน ;หนุนหลังเป็นศิษย์ที่เก่งกว่าครูเลย 

Better than me.

青出于蓝。

Qīng chū yú lán.🌵🌵🌵🌵🌵


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...