20 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขามาทันเวลาพอดีในยามที่เราต้องการคนช่วยเหลือ 

He came at a time when we needed help.

他在我们需要人帮助的时候来到了。

Tā zài wǒ men xū yào rén bāng zhù de shí hòu lái dào le.ยามที่เป็นสุขที่สุดในชีวิต  

The happiest moment of my life.

一生中最幸福的时刻。

Yì shēng zhōng zuì xìng fú de shí kè.พวกเขาทุกคนต่างก็คิดว่านั่นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิต

They agreed it was the happiest they had ever been.

他们都认为,那是他们一生中最幸福的时刻。

Tā men dōu rèn wéi, nà shì tā men yì shēng zhōng zuì xìng fú de shí kè. เขารอคอยช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิต 

He has been burning for the happiest moment of his life. 

他一直盼望着一生中最幸福的时刻。

Tā yì zhí pàn wàng zhe yì shēng zhōng zuì xìng fú de shí kè. 
ฉันเคารพยำเกรงเขามาก  

I respect him very much.

我很敬重他。

Wǒ hěn jìng zhòng tā.

*敬重 

Jìng zhòng 

เคารพนับถือ
🍀🍀🍀🍀🍀
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...