16 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ดื่มเหล้าแล้วง่ายที่จะทำผิดพลาดจนต้องเสียใจทั้งชีวิต 

Drinking leads to mistakes and regrets easily.

喝酒容易一失足成千古恨。

Hē jiǔ róng yì yī shī zú chéng qiān gǔ hèn.

*一失足成千古恨

Yī shī zú chéng qiāngǔ hèn  

เกิดความผิดพลาดในชีวิตเพียงครั้งเดียวก็จะเป็นตราบาปไปชั่วชีวิต;

ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวจะทำให้ต้องเสียใจทั้งชีวิตแก้แฮงค์เหล้า 

Sober you up.

醒酒。

Xǐng jiǔ.ฉันก็แค่อยากจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ เลิกเหล้า 

I just want to stop drinking from now on.

我就是想从今天开始我,我戒酒了。

Wǒ jiù shì xiǎng cóng jīn tiān kāi shǐ wǒ, wǒ jiè jiǔ le.ทำไมในทีมฉันถึงมีไส้ศึกอย่างคุณได้ 

You despicable spy!

我队伍里怎么出了你这么个奸细!

Wǒ duì wǔ lǐ zěn me chū le nǐ zhè me gè jiān xì!

*奸细

Jiān xì 

ไส้ศึกใครเป็นไส้ศึก 

Who is the spy?

谁是奸细?

Shéi shì jiān xì?คนทรยศ ไส้ศึก 

Traitor, spy!

叛徒,奸细!

Pàn tú, jiān xì!

 

 
🍂🍂🍂🍂🍂
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...