20 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณกำลังทำอะไรอยู่ 

What are you up to ?

你在忙什么?

Nǐ zài máng shén me?คุณล้อเล่นอยู่หรือเปล่า 

Are you kidding me?

你在开玩笑吗?你跟我开玩笑?/你不是玩儿我吧?

Nǐ zài kāi wán xiào ma? / Nǐ gēn wǒ kāi wán xiào? /Nǐ bú shì wánr wǒ ba?ช่วยเก็บกวาหน่อยสิ 

You help clean up the room, right?

 帮忙收拾一下吗?

Bāng máng shōu shi yí xià ma?หัวใจเต้นผิดจังหวะ 

Arrhythmia.

心律不齐。

Xīn lǜ bù qí.นี่อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ 

This is likely to produce irregularities of heart rate. 

这有可能引起心律不齐。

Zhè yǒu kě néng yǐn qǐ xīn lǜ bù qí. 🌺🌺🌺

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...