31 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 


提议得到批准。

Tí yì dé dào pī zhǔn.

ข้อเสนอได้รับการอนุมัติ可大可小。

Kě dà kě xiǎo.

ใหญ่เล็กได้หมด  ;จะใหญ่ก็ได้จะเล็กก็ได้我好久没有下棋,技术不大行了。

Wǒ hǎo jiǔ méi yǒu xià qí, jì shù bù dà xíng le.

ฉันไม่ได้เล่นหมากรุกมาตั้งนานแล้ว รู้สึกว่ามือตกไปมาก他失手打碎了一个茶杯。

Tā shī shǒu dǎ suì le yī gè chá bēi.

เขาทำถ้วยชาหลุดมือตกแตกไปใบหนึ่ง

失手 

Shī shǒu 

หล่นจากมือ ; 

หลุดจากมือ ;

พลาดจากมือ🌼🌼🌼🌼🌼
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...