26 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

\


เขาต้องหลงเชื่อคนที่ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรงอย่างคุณแน่ๆ 

She must have been captivated by your decent appearance.

她肯定是被你的金玉其外给唬住了。

Tā kěn dìng shì bèi nǐ de jīn yù qí wài gěi hǔ zhù le.

*金玉其外

Jīn yù qí wài 

ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง; สวยแต่รูป จูบไม่หอม 


*

Hǔ 

เกทับ ;บลัฟ ;ขู่; ทำท่าทำทางขู่
ทำไมคุณต้องยึดมั่นในความคิดตัวเองด้วยล่ะ 

Must you make things difficult for yourself?

你又何必跟自己较劲呢?

Nǐ yòu hé bì gēn zì jǐ jiào jìn ne?เจ้าชายน้อยที่ไม่มีชุดเกราะ 

Little prince without armor.

没有铠甲的小王子。

Méi yǒu kǎi jiǎ de xiǎo wáng zǐ.

*铠甲

Kǎi jiǎ 

ชุดเกราะ ;เสื้อเกราะเห็นมานานรู้สึกผูกพันน่ะ 

I’m more partial to it as time goes on.

时间长了也有感情了。

Shí jiān cháng le yě yǒu gǎn qíng le.ถ้าคุณยังกล้ามุดหัวอีก  

If you dare to flinch.

你要是敢退缩。

Nǐ yào shì gǎn tuì suō.

*退缩

Tuì suō 

มุดหัว(หลบ; ซ่อน)ระวังฉันจะเด็ดหัวคุณทิ้งซะ I will kill you.

小心我把你脑袋拧下来。

Xiǎo xīn wǒ bǎ nǐ nǎo dai níng xià lái.🌳🌳🌳🌳🌳

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...