20 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ไม่กลัวเป็นเบาหวานหรือไง 

Aren’t you afraid of getting diabetes?

也不怕的糖尿病?

Yě bú pà de tang niào bìng?เป็นเบาหวานแล้วถ้าไม่รักษาล่ะก็จะทำให้เป็นโรคแทรกเยอะแยะนะ 

If you don’t treat diabetes, you’ll have all sorts of problems.

糖尿病如果不进行治疗的话,会引发许多的并发症。

Táng niào bìng rú guǒ bú jìn xíng zhì liáo de huà, huì yǐn fā xǔ duō de bìng fā zhèng.คุณก็มีวันนี้ด้วยเหรอเนี่ย 

Is asking me for a favor?

你也有今天啊?

Nǐ yě yǒu jīn tiān a?ต้องโทษฉัน เพราะฉันทำให้พวกคุณเป็นแบบนี้ 

It’s my fault. I’m the one to blame.

都怨我。我害了你们。

Dōu yuàn wǒ. Wǒ hài le nǐ men.
💗💗💗💗💗
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...