24 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณไม่ต้องแต่งเรื่องมาหลอกให้ฉันดีใจ 

You don’t have to make up stories to comfort me.

你不用为了逗我开心编故事。

Nǐ bú yòng wèi le dòu wǒ kāi xīn biān gù shì.นี่คุณต้องการแสดงออกเพื่อให้ฉันเชื่อใจคุณหรือต้องการอวดกันแน่ 

Are you trying to make me trust you or showing off?

你这是要表达让我信任你呢,还是在炫耀呢?

Nǐ zhè shì yào biǎo dá ràng wǒ xìn rèn nǐ ne, hái shì zài xuàn yào ne?ชื่นชมในความสามารถในการทำงานของเธอล้วนๆ 

I just appreciate her working ability.

纯粹是对她工作能力的欣赏。

Chún cuì shì duì tā gōng zuò néng lì de xīn shǎng.คนอื่นน่ะเขาจะคลั่งไคล้เป็นพักๆ 

Others are intermittently crazy.

别人呢是间歇性发疯。

Bié rén ne shì jiàn xiē xìng fā fēng.ส่วนคุณน่ะ กลับป๊อดเป็นพักๆ 

You are intermittently timid.

你呢,是间歇性犯怂。

Nǐ ne, shì jiàn xiē xìng fàn sǒng.💖💖💖💖💖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...