20 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาให้ความเคารพนับถือเธอเป็นอย่างมาก 

He held her in high regard.

他对她非常敬重。

Tā duì tā fēi cháng jìng zhòng.

 *敬重 

Jìng zhòng 

เคารพนับถือเพื่อนบ้านต่างก็เคารพนับถือเขามาก 

He was esteemed by his neighbors. 

邻居们很敬重他。

Lín jū men hěn jìng zhòng tā.ความสามารถของเขาควรค่าแก่การเคารพ 

His abilities command our respect.

他的才能值得我们敬重。

Tā de cái néng zhí dé wǒ men jìng zhòng.


 

ลองลูบดูซิ 

 Touch it.

摸一下。

Mō yí xià.

 


ฉันผ่านมาพอดี  

I’m just passing by.

我刚好路过。

Wǒ gāng hǎo lù guò.

 
🍉🍉🍉🍉🍉
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...