6 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 你把次要问题看作主要问题。

Nǐ bǎ cì yào wèn tí kàn zuò zhǔ yào wèn tí.

คุณเอาปัญหารองมาเป็นปัญหาสำคัญ
大家认为这个建议是可行的。

Dà jiā rèn wéi zhè ge jiàn yì shì kě xíng de.

ทุกคนคิดว่าข้อเสนอนี้มีทางเป็นไปได้
刚才这句话,我是无心中说的,你可别介意。

Gāng cái zhè jù huà, wǒ shì wú xīn zhōng shuō de, nǐ kě bié jiè yì.

คำพูดเมื่อสักครู่นี้ฉันพูดโดยไม่ได้เจตนาขออย่าได้ถือสาเลย
不要替他辩护。

Bù yào tì tā biàn hù.

อย่าไปแก้ตัวให้เขาเลย

辩护 Biàn hù แก้ต่าง ;แก้ตัว
 错了就是错了,不要辩解。

Cuò le jiù shì cuò le, bù yào biàn jiě.

ผิดก็คือผิด ไม่ต้องแก้ตัว

辩解 Biàn jiě แก้ต่างแก้ตัว ;ชี้แจงข้อเท็จจริง
你必须要按时到达那里。

Nǐ bì xū yào àn shí dào dá nà lǐ.

คุณต้องไปถึงที่นั่นตามเวลา
💖💖💖💖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...