31 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 


他们俩被分开了好多年。

Tā men liǎ bèi fēn kāi le hǎo duō nián.

พวกเขาทั้งสองได้ถูกพรากจากกันเป็นเวลาหลายปีแล้ว我至今未得到他的答复。

Wǒ zhì jīn wèi dé dào tā de dá fù.

จนถึงวันนี้ฉันยังไม่ได้รับคำตอบของเขาเลย至今没有人提出反对意见。

Zhì jīn méi yǒu rén tí chū fǎn duì yì jiàn.

จนถึงบัดนี้ยังไม่มีใครแสดงความคิดเห็นที่คัดค้านออกมา直到现在我还没有接到正式通知。

Zhí dào xiàn zài wǒ hái méi yǒu jiē dào zhèng shì tōng zhī.

จนถึงบัดนี้ฉันยังไม่ได้รับแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการเลย我们直到昨晚才接到通知。

Wǒ men zhí dào zuó wǎn cái jiē dào tōng zhī.

จนถึงเมื่อคืนวานนี้เราจึงได้รับการแจ้งให้ทราบ🌿🌿🌿🌿🌿
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...