6 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

  这话算白说。

Zhè huà suàn bái shuō.

คำพูดนี้พูดแล้วก็ไร้ประโยชน์女扮男装。

Nǚ bàn nán zhuāng.

หญิงแต่งตัวเป็นชาย他们俩的友谊逐渐淡薄。

Tā men liǎ de yǒu yì zhú jiàn dàn bó.

มิตรภาพระหว่างเขาทั้งสองค่อยๆจืดจางลง是吧,他好像是这么说的。

Shì ba, tā hǎo xiàng shì zhè me shuō de.

ใช่แล้วก็ดูเหมือนเขาจะพูดเช่นนี้นะ他早就搬走了。

Tā zǎo jiù bān zǒu le.

เขาย้ายออกไปตั้งนานแล้ว她在工作中的表现不错。

Tā zài gōng zuò zhōng de biǎo xiàn bù cuò.

เธอได้แสดงออกในการทำงานออกมาได้ไม่เลวทีเดียว💘💘💘💘💘
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...