20 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 


当时我还没结婚。

Dāng shí wǒ hái méi jié hūn.

ในตอนนั้นฉันยังไม่ได้แต่งงาน当时我家很穷。

Dāng shí wǒ jiā hěn qióng.

ในตอนนั้นครอบครัวของเราจนมาก还有一些希望。

Hái yǒu yī xiē xī wàng.

ยังมีความหวังอยู่บ้าง别担心,你还有一点儿时间。

Bié dān xīn, nǐ hái yǒu yī diǎnr shí jiān.

ไม่ต้องห่วงคุณยังพอมีเวลาอยู่บ้าง这两字意义上稍微差别。

Zhè liǎng zì yì yì shàng shāo wéi chā bié.

ศัพท์สองคำนี้มีความหมายแตกต่างกันอยู่บ้าง🌷🌷🌷🌷🌷
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...