14 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 งานมาก่อน การใช้ชีวิตเป็นเรื่องรอง 

Work first, and life second.

工作第一,生活第二。

Gōng zuò dì yī, shēng huó dì èr.เขามีงานอดิเรกที่คนอื่นไม่รู้ไหม 

Does she have any unknown hobbies?

她有什么不为人知的爱好吗?

Tā yǒu shén me bù wéi rén zhī de ài hào ma?โลคลาส ใจแคบ 

Vulgar and narrow-minded.

低级,狭隘。

Dī jí, xiá ài.ฉันคิดว่าการที่ตัวเองจะใช้ชีวิตดีๆมันยากมาก 

I think it’s hard to live well on your own.

我觉得想要自己好好生活挺难的。

Wǒ jué dé xiǎng yào zì jǐ hǎo hào shēng huó tǐng nán de.ที่เขาพูดไปก็เพราะอารมณ์ 

He said that just in a moment of anger.

他说的都是气话。

Tā shuō de dōu shì qì huà.🌼🌼🌼🌼🌼
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  早上起来没什么胃口。 Zǎo shang qǐ lái méi shén me wèi kǒu. ตื่นมาเช้าๆแบบนี้ ไม่ค่อยอยากจะกินอะไร 这就是你所谓的努力? Zhè jiù shì nǐ suǒ wèi de nǔ lì...