16 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ผู้ชายอย่างพวกคุณ ไม่ได้ชอบแบบหน้าตาดี แต่สมองกลวงเหรอ 

Don’t you boys all like the empty-headed beauty?

你们男生不都喜欢那种脑袋空空的花瓶吗?

Nǐ men nán shēng bù dōu xǐ huān nà zhǒng nǎo dài kōng kōng de huā píng ma?พูดเหมือนคุณมีผู้ชายให้ฉันแย่งงั้นแหละ 

It’s like you have a man.

说得好像你有男人给我抢似的。

Shuō dé hǎo xiàng nǐ yǒu nán rén gěi wǒ qiǎng shì de.คนโลภมากไม่จำเป็นต้องพูดโน้มน้าวอะไรมากหรอก 

Greedy people don’t have to be persuaded.

贪婪的人不用说服。

Tān lán de rén bú yòng shuō fú.

*贪婪

Tān lán 

โลภ ;ละโมบไม่มีความโชคดีแบบฟลุคๆหรอก 

Don’t take any chances.

没有侥幸。

Méi yǒu jiǎo xìng.

*侥幸

Jiǎo xìng 

โชคดีแบบฟลุคๆ ;โชคดีอย่างไม่คาดคิดความรักที่แท้จริง คือการเติมเต็ม ไม่ใช่การครอบครอง 

True love is fulfillment not possession.

真正的爱是成全,而不是占有。

Zhēn zhèng de ài shì chéng quán , ér bú shì zhàn yǒu.💕💕💕💕💕
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...