31 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 活该!谁叫他不听话来着。

Huó gāi! Shéi jiào tā bù tīng huà lái zhe.

สมแล้ว ก็เขาไม่ยอมฟังฉันเลยนี่丑事情想盖也盖不住。

Chǒu shì qíng xiǎng gài yě gài bù zhù.

เรื่องฉาวโฉ่อยากจะปิดแค่ไหนก็ปิดไม่ได้

 

Gài 

ปิด 

คลุม他感觉事情还顺手。

Tā gǎn jué shì qíng hái shùn shǒu.

เขารู้สึกว่าทุกอย่างยังดำเนินไปอย่างราบรื่น我劳动惯了,一天不干活就不舒服。

Wǒ láo dòng guàn le, yī tiān bù gān huó jiù bú shū fu.

ฉันทำงานจนเคยแล้ว พอวันหนึ่งไม่มีงานให้ทำก็จะรู้สึกหงุดหงิด他考试前很紧张。

Tā kǎo shì qián hěn jǐn zhāng.

เขารู้สึกเครียดมากก่อนเข้าสอบ

 🌼🌼🌼🌼🌼

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...