6 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 他是唯一知道这事的人。

Tā shì wéi yī zhī dào zhè shì de rén.

เขาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้只要你的工作已经完成,你就可以走。

Zhǐ yào nǐ de gōng zuò yǐ jīng wán chéng, nǐ jiù kě yǐ zǒu.

ขอเพียงแค่คุณทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ คุณก็สามารถไปได้为了在天黑前到达,我们早早地动身。

Wèi le zài tiān hēi qián dào dá, wǒ men zǎo zǎo de dòng shēn.

เราได้ออกเดินทางแต่เช้ามืด ก็เพื่อที่จะให้ถึงก่อนค่ำนั่นเอง说话清楚,以便他们听懂你的意思。

Shuō huà qīng chǔ, yǐ biàn tā men tīng dǒng nǐ de yì si.

พูดให้ชัดเจนเพื่อให้พวกเขาเข้าใจในสิ่งที่คุณหมายถึง车辆堵塞排起长龙。

Chē liàng dǔ sè pái qǐ cháng lóng.

รถติดกันเป็นแพ ; รถติดกันยาวเหยียด

 💘💘💘💘💘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    มองดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนได้เรื่องได้ราว   He’s not a good man. 一看就不是什么正经的孩子。 Yī kàn jiù b ú shì shén me zhèng jīng de hái zi. ...