16 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ความรักฉันก็ไม่มีแล้ว แล้วฉันจะหาเงินไปทำไม 

No love, no gains.

我爱情都没了,我挣什么钱。

Wǒ ài qíng dōu méi le, wǒ zhēng shén me qián.เด็กคนนี้ได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจมาจริงๆด้วย 

Hope he was not really traumatized.

这孩子可别真受什么刺激了。

Zhè hái zǐ kě bié zhēn shòu shén me cì jī le.ถ้ารู้เร็วกว่านี้ว่าคุณไม่มีหัวใจขนาดนี้ 

If I had known that you were so hard-hearted.

早知道你这么铁石心肠。

Zǎo zhī dào nǐ zhè me tiě shí xīn cháng.

*铁石心肠 

Tiě shí xīn cháng 

ใจแข็ง; ไร้ความรู้สึก; ไม่มีหัวใจคนของฉันต้องทำเครื่องหมายเอาไว้ให้ดี เพื่อจะไม่ให้คนอื่นหมายตา 

I have to make a mark on you to prevent potential rivals.

我的人呢要做好记号,以免被人觊觎。

Wǒ de rén ne yào zuò hǎo jì hào, yǐ miǎn bèi rén jì yú.

*觊觎

Jì yú 

อยากจะได้(ของคนอื่น)อย่างน้ำลายยืดน้ำลายไหล ;จ้อง(ของคนอื่น)ตาเป็นมันรอยลิปสติก 

A lipstick mark.

口红印。

Kǒu hóng yìn.

 🍀🍀🍀🍀🍀🍀
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...