14 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 เต็นท์ดูดาว 

Star Tent.

星空帐篷。

Xīng kōng zhàng péng.ชีวิตของคุณต้องถูกคนคอยบงการ 

Your life is always interfered by others.

你的生活要被人左右。

Nǐ de shēng huó yào bèi rén zuǒ yòu.เช็ดหน้างั้นเหรอ เครื่องสำอางฉันก็ลบหมดนะสิ  

To wipe my face? Don’t wipe my makeup off.

擦脸?把我的化妆都擦花了。

Cā liǎn? Bǎ wǒ de huà zhuāng dōu cā huā le.อีกอย่างเท่าที่ฉันรู้มา การที่คุณเอาแต่ตามตอแยเขาแบบนี้ ไม่มีประโยชน์หรอก 

And as far as I know, pestering him like this doesn’t work.

而且据我了解,你这样三扑二扑地对他没用。

Ér qiě jù wǒ liǎo jiě, nǐ zhè yàng sān pū èr pū de duì tā méi yòng.คุณควรเปลี่ยนความคิดใหม่ 

You have to change your way.

你得改变思路。

Nǐ děi gǎi biàn sī lù.🍂🍂🍂🍂
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...