14 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการเลิกรา ก็คือความคาราคาซัง 

The worst thing about breaking up is hesitating.

分手这种事最怕拖泥带水。

Fēn shǒu zhè zhǒng shì zuì pà tuō dài shuǐ.

*拖泥带水

Tuō ní dài shuǐ 

คาราคาซัง ;ยืดเยื้อไม่ตัดขาดอย่างเด็ดเดี่ยวต้องมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอน 

Indecision invariably leads to trouble.

当断不断,必有其乱。

Dāng duàn bú duàn, bì yǒu qí luàn.ไม่อย่างนั้นคนอื่นจะหาว่าฉันเป็นผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกิน 

Or they may think I’m supported by a woman.

不然别人说我是软饭男。

Bù rán bié rén shuō wǒ shì ruǎn fàn nán.นี่ถือว่าเป็นสินสมรสของพวกเรา 

These counts as our joint property.

这就算我们共同财产。

Zhè jiù suàn wǒ men gòng tóng cái chǎn.🌺🌺🌺🌺🌺
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    มองดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนได้เรื่องได้ราว   He’s not a good man. 一看就不是什么正经的孩子。 Yī kàn jiù b ú shì shén me zhèng jīng de hái zi. ...