6 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีน

 催他答复。

Cuī tā dá fù.

เร่งให้เขาตอบ不应该知难而退。

Bù yìng gāi zhī nán ér tuì.

ไม่ควรจะถอยแม้จะรู้ว่ามันยาก下结论还太早。

Xià jié lùn hái tài zǎo.

จะสรุปก็จะเร็วเกินไป她真是利嘴,他对付不了。

Tā zhēn shi lì zuǐ, tā duì fù bù liǎo.

เธอเป็นคนปากร้ายชอบพูดเสียดสีแดกดัน เขาไม่สามารถรับมือได้หรอก

利嘴 Lì zuǐ ปากร้ายชอบพูดเสียดสีแดกดัน万事开头难。

Wàn shì kāi tóu nán.

งานทุกอย่างจะยากเมื่อเริ่มต้น

 


🍁🍁🍁🍁🍁


💕💕💕💕💕💕💕ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...