16 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 คุณก็คิดซะว่าฉันเป็นพวกปากกับใจไม่ตรงกันแล้วจู่ๆก็เกิดสำนึกผิด โอเคไหม  

Can’t you just pretend I’m false respect and suddenly get a little timid?

你就当我是叶公好龙,突然有点犯怂行不行?

Nǐ jiù dāng wǒ shì yè gōng hào lóng, tú rán yǒu diǎn fàn sǒng xíng bù xíng?


*叶公好龙

Yè gōng hào lóng 

ปากบอกว่าชอบแต่เอาจริงมิได้ชอบเลยปากกับใจไม่ตรงกัน*犯怂

Fàn sǒng 

สำนึกผิด
คุณมีใจให้ฉันใช่ไหม 

Are you interested in me?

是不是对我有意思?

Shì bú shì duì wǒ yǒu yì si?
ฉันแกล้งทำเป็นไม่อยู่บ้านได้ไหม 

Can I pretend not to be at home?

我想假装不在家行吗?

Wǒ xiǎng jiǎ zhuāng bú zài jiā xíng ma?
คนที่ไม่รู้คงคิดว่าพวกคุณสองคนกำลังแอบคบกันอยู่ 

People who don’t know will think you two are in an underground relationship!

不知道的还以为你们两个在搞地下恋呢!

Bù zhī dào de hái yǐ wéi nǐ men liǎng gè zài gǎo dì xià liàn ne!


*地下恋

Dì xià liàn 

แอบคบกัน
ในสมองคุณทั้งวันคิดอะไรอยู่เหรอ 

What are you thinking about all day long?

你脑子里一天到晚在想什么?

Nǐ nǎo zi lǐ yì tiān dào wǎn zài xiǎng shén me?💗💗💗💗
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...