14 มกราคม 2565

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 จะนอนอยู่แล้ว แต่งหน้าอะไรกัน 

How do you sleep with makeup?

睡觉化什么妆?

Shuì jiào huà shén me zhuāng?ฉันจะเป็นเจ้าหญิงนิทรา 

I want to be like Sleeping Beauty.

我要当睡美人。

Wǒ yào dāng shuì měi rén.หลับแบบสวยๆโอเคไหม 

And sleep beautifully, okay?

美美地睡行不行?

Měi měi de shuì xíng bù xíng?ช่วงนี้เป็นฤดูติดสัดของแมวซะด้วย 

Now is the rutting time for cats.

现在正是小猫发情的季节。

Xiàn zài zhèng shì xiǎo māo fā qíng de jì jié.คุณเพิ่งจะรับปากฉันว่าจะช่วยเป็นหูเป็นตาให้ ตอนนี้คิดจะหักหลังฉันแล้วเหรอ 

You promised me to be an insider, why betray me now?

你才答应我做内应的,现在就背叛我了?

Nǐ cái dā yìng wǒ zuò nèi yìng de, xiàn zài jiù bèi pàn wǒ le?

*内应 

Nèi yìng  

คอยเป็นหูเป็นตา ;ผู้ที่คอยประสานอยู่ภายใน
🍁🍁🍁🍁🍁🍁ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  เขาก็ดูขยันมากไม่ใช่เหรอ 他不是挺努力的吗? Tā bù shì tǐng nǔ lì de ma? อารมณ์ไม่ดีขนาดนี้แต่กระเพาะก็ยังดีอยู่นะ 心情这么差,胃口倒挺好。 Xīn qín...